Meditace v běžném životě

Co je meditace? Je meditace rozjímáním? Je rozjímání meditací?

Má pro nás meditace v naších životech smysl?
K čemu mi může být užitečná?
Zvládnu meditovat doma či v práci?
Je nezbytné dodržovat nějaká pravidla?
Jak mohu meditovat sama / sám?
Co je cílem meditace?

Možná Vám nebo lidem kolem Vás v minulosti vyvstaly některé z těchto otázek. Jistě byl pojem meditace některým z nás do nedávné doby dosti vzdálený – a možná zvláště při představě holohlavého mnicha sedícího mnoho hodin denně bez hnutí a s vyprázdněnou myslí … ano, i to je meditace, ale pro nás zde v Česku je tato forma těžko dosažitelná. Navíc ani nezbytná. Meditací můžeme označit i rozjímání, u kterého není třeba sedět či ležet v klidu v jedné pozici. Ano, i v ruchu výkonu povolání či při aktivitách v domácnosti je možno meditovat.

Odpovědi na výše uvedené otázky i další aktuálně vzniklé spolu s praktickými cvičeními, v kterých můžete sami pokračovat doma, získáte na tomto meditačním a diskusním setkání. Zván je každý, kdo se chce seznámit s podstatou meditace, a vřele jsou vítáni i praktikující včetně svých příspěvků.

Průvodcem setkání Vám bude Marek Bednář – terapeut celostního uzdravení, obřadník
www.centrumprirodnilecby.cz

Těší se na Vás
Marek Bednář a Prostor-Beroun, www.prostor-beroun.cz

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na prostor-beroun@centrum.cz nebo na tel: 608 512 641. Kapacita omezena.

Prostor-Beroun
5.10.2018 18 -19:30 hod.
cena: 200 Kč