Empatická komunikace

ZRUŠENO!

Srdečně Vás zveme na dvě odpoledne s Bárou Čapinskou a tématem Empatické komunikace.
Pojďme si vzpomenout na laskavost a otevřenost v nás 🙂

EMPATIE A ASERTIVITA I.
JAK KOMUNIKOVAT a ŽÍT V harmoniI SE SEBOU A OSTATNÍMI.
ST 4. 4. 2018, 17-20
První z dvojice kurzů Vás uvede do základů nenásilné komunikace, která umožňuje asertivním a současně laskavým způsobem navazovat a udržovat harmonický vztah se sebou i druhými, ať už v běžném styku s lidmi na ulici nebo v rodinném kruhu. Empatická komunikace pomáhá překonávat mezigenerační rozdíly, frustrace v dlouhodobých vztazích, ale především porozumět sobě samému.

Prakticky si vyzkoušíme, jak se vyjadřovat i jak naslouchat, zejména však, jak rozšifrovat své pocity, potřeby a touhy. Ukážeme si, jaké stereotypy a myšlenková schémata nám brání vést radostnější život. Naučíme se nastavovat osobní hranice tak, aby byla empatie i asertivita v rovnováze, abychom nesklouzávali k obětavosti a hrubosti. Otevřeme se tak proměnám, které nám pomohou v řešení konfliktů, na něž se zaměříme v dalším setkání.

EMPATIE A ASERTIVITA II.
JAK řešit konflikty a krize.
ST 2. 5. 2017, 17-20
Během tohoto setkání se zaměříme na to, co je to konflikt a jak je možné na něj díky nenásilné komunikaci nahlížet. Vysvětlíme si, co konflikt způsobuje a jak je možné mu předcházet. Naučíme se jej řešit bez poražených a bez následné mrzutosti a pocitů křivdy. Zjistíme, jakých komunikačních faulů a předsudků se dopouštíme. Zaměříme se také na vztek, který je nejčastější emocí ovlivňující naše chování a komunikaci.

Nenásilná komunikace nám dává šanci podívat se zlosti pod povrch: rozlišit její příčiny a naučit se ji vyjadřovat bez obviňování a současně bez potlačování vlastních potřeb. Hněv se tak stane energií, kterou můžeme transformovat v pozitivní změnu v našich životech.

Těší se na Vás Bára Čapinská a Prostor-Beroun.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na mejl prostor-beroun@centrum.cz,kapacita je omezena

Prostor – Beroun
4.4. a 2.5. 2018 17-20hod
cena: 250 Kč za každé setkání